ค่าบริการพื้นฐานทางทันตกรรม General Dental Practitioner

List
Price
1
ตรวจฟันพร้อมทำประวัติและวางแผนการรักษาใช้เวลามาก
300
2
ถ่ายภาพรังสีช่องปาก
250-800
3
ขูดหินปูน
500-1,050
4
อุดฟัน
750-1950
5
อุดฟันปิดช่องระหว่างฟัน
2300-9000
6
ถอนฟันธรรมดา
1,000-2,500
7
ผ่าฟันคุด
4,000-7,000
8
รักษารากฟัน
4,500-11,000
9
ครอบฟัน
10,000-22,000
10
ฟอกสีฟัน
6,800-10,000
11
ฟันปลอม
3,500-44,000
12
จัดฟัน
50,000-60,000
13
รากเทียม
49,900-80,000

**หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 ต่อ 4114, 4113**