แผลร้อนใน

แผลร้อนใน

  เป็นโรคที่พบบ่อย  มักเกิดในบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนภายในช่องปากแต่บางครั้งก็พบได้ในบริเวณเพดานปากและเหงือกอาจมีรูปร่างกลมหรือวงรีขอบแผลสีแดงมีอาการเจ็บบริเวณแผล ในบางครั้งอาจมีไข้ หรือมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคออักเสบร่วมด้วย

สาเหตุ

  ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค   อาจมีปัจจัยที่อาจทำให้เกิดโรคได้หลายประการ เช่น การแพ้อาหาร ปัจจัยทางพันธุกรรม ความผิดปกติของระบบเลือด อิทธิพลของฮอร์โมน การติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย   การบาดเจ็บ ความเครียด และความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และอาจมีความสัมพันธ์กับความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง หรือมีแผลในทางเดินอาหาร เป็นต้น

แผลร้อนในมีกี่แบบ

แผลร้อนในพบได้ 3 แบบ ดังนี้
  1. แผลร้อนในขนาดเล็กพบได้บ่อยประมาณร้อยละ80 มีลักษณะเป็นแผลตื้นรูปกลมหรือรูปวงรี ขนาดไม่เกิน 1 ซม. ปกคลุมด้วยเนื้อเยื่อสีขาวเหลืองและมีวงสีแดงล้อมรอบ มักพบที่เยื่อบุริมฝีปาก กระพุ้งแก้มและพื้นช่องปาก รอยโรคจะหายได้เองภายใน 10-14 วันโดยจะไม่มีแผลเป็น
  2. แผลร้อนในขนาดใหญ่ พบได้น้อย  มีขนาดประมาณ 1-3 ซม. มีอาการเจ็บปวดรุนแรงมักพบที่ริมฝีปากเพดานอ่อนอาจมีอาการนานถึง 6 สัปดาห์และทำให้เกิดแผลเป็นเมื่อหายจากโรค
  3. แผลร้อนในชนิดคล้ายแผลเฮอร์ปีส์เป็นแผลขนาดเล็ก ขนาด 1-2 มม.ประมาณ10-100 แผล คล้ายแผลที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์พบได้ทุกตำแหน่งของเนื้อเยื่อช่องปาก

การรักษา

  การรักษาที่ได้ผลดีและนิยมใช้ คือ การใช้ Steroid adhesive เพื่อบรรเทาปวดและลดการอักเสบ ควรตรวจภายในช่องปากว่า มีสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดบาดแผลหรือการระคายเคืองในบริเวณที่เกิดแผลร้อนในหรือไม่รวมทั้งอาจตรวจเลือดเพื่อดูว่า คนไข้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโลหิตจางหรือ การขาดธาตุเหล็ก และวิตามินบีสิบสองหรือไม่ เพราะการขาดสารอาหารหรือธาตุเหล่านี้ อาจทำให้เกิดแผลร้อนได้