นอนกัดฟัน

นอนกัดฟัน
  การนอนกัดฟันหมายถึงการขบเคี้ยวกันเองระหว่างฟันกับฟันขณะที่กำลังนอนหลับซึ่งไม่ใช่การเคี้ยวอาหารตามปกติ อาจเกิดขึ้นโดยมีเสียงหรือไม่มีเสียงร่วมด้วยก็ได้

ลักษณะที่อาจพบร่วมด้วยฟันสึก เป็นรอยมันวาว

  1. ฟันโยก
  2. ฟันหัก ฟันแตก
  3. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในบริเวณต่อไปนี้ ใบหน้า บริเวณรอบหูและต้นคอ
  4. อาจมีเสียงคลิ๊กในบริเวณข้อต่อขากรรไกรเวลาอ้าหรือหุบปากกว้างๆ

สาเหตุ

  1. ปัญหาจากความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว ความผิดหวัง
  2. ปัญหาจากฟันเช่น การสบกระแทก ฟันโยกหรือเป็นโรคปริทันต์ ฟันซ้อนเก
  3. โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทส่วนกลางเช่น การที่ได้รับการกระทบกระเทือนสมอง หรือเกิดจากโรคทางระบบประสาทเช่น โรคพาร์กินสัน

วิธีการรักษา

  1. ควรพบทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมบดเคี้ยวเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและให้การรักษาที่ถูกต้องเช่น การกรอแก้ไขการสบฟัน การใช้ Nightguard ในระหว่างการนอน
  2. ในบางกรณีที่สาเหตุไม่ได้เกิดจากภายในช่องปาก ควรพบแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมเส้นประสาท เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงและให้การรักษาที่ถูกต้อง