กลิ่นปาก

กลิ่นปาก

  ปกติในช่องปากของคนเราจะมีกลิ่นปาก ซึ่งมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคน การทดสอบดูว่าตนเองมีกลิ่นปากหรือไม่ ทำได้โดยเอามือป้องปากและหายใจออกจากปากแรงๆ

สาเหตุ

1.สาเหตุจากภายในช่องปาก ได้แก่ มี ฟันผุ โรคเหงือก โรคปริทันต์ แผลในช่องปาก ฝ้าขาวบริเวณโคนลิ้น การสูบบุหรี่ กลิ่นที่สะสมอยู่ที่ฟันปลอม
2. สาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในช่องปาก ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร โรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีการติดเชื้อ ที่หลอดลม หรือ ปอด โรคทางระบบอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งมีกลิ่นจากสารคีโตนในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนำตาลได้ อาหารบางชนิดที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น กระเทียมหรือ หัวหอม
3.การป้องกันกลิ่นปากแปรงฟัน ทำความสะอาด ในช่องปาก สม่ำเสมอ อย่าให้เศษอาหารตกค้างตามซอกฟันซึ่งจะบูดเน่าและทำให้เกิดกลิ่น แปรงลิ้นด้วยเพื่อช่วยลดฝ้าขาวที่ลิ้นหากมีฟันผุหรือเหงือกอักเสบ มีหินปูน ก็ควรได้รับการรักษา กรณีใส่ฟันปลอมถอดได้ ให้ถอดฟันปลอมทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง และให้ถอดฟันปลอมแช่น้ำในตอนกลางคืน