Daily Archives: August 6, 2019

โรคฟันผุ
โรคฟันผุ

  โรคฟันผุ เป็นโรคที่มีการทำลายชั้นเคลือบฟันและอาจลึกเข้าไปในชั้นเนื้อฟันและโพรงประสาทฟันในที่สุด ...

Read More
การถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Conebeam CT Scan
การถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Conebeam CT Scan

  การใช้ Conebeam CT Scan ร่วมกับการวางแผน ก่อนการรักษาเพื่่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากฟันเทียมและความปลอดภัยแก่คน ไข้โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้ สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด...

Read More
ทันตกรรมรากฟันเทียม คืออะไร

  ทันตกรรมรากฟันเทียมเป็นการรักษาทางทันตกรรมแบบหนึ่ง  เพื่อฟื้นฟูสภาวะที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารด้วยการใส่รากฟันเทียม ซึ่งเป็นวัสดุทางทันตกรรมทำหน้าที่คล้ายรากฟันลงไปในกระดูกขากรรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดให้กับฟันปลอมก่อนการใส่รากฟันเทียม...

Read More