กลิ่นปาก

กลิ่นปาก

  ปกติในช่องปากของคนเราจะมีกลิ่นปาก ซึ่งมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคน การทดสอบดูว่าตนเองมีกลิ่นปากหรือไม่ ทำได้โดยเอามือป้องปากและหายใจออกจากปากแรงๆ

สาเหตุหลัก ของกลิ่นปากมี 2 สาเหตุ คือ

1. สาเหตุจากภายในช่องปาก ได้แก่ มี ฟันผุ โรคเหงือก โรคปริทันต์ แผลในช่องปาก ฝ้าขาวบริเวณโคนลิ้น การสูบบุหรี่ กลิ่นที่สะสมอยู่ที่ฟันปลอม

2. สาเหตุที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในช่องปาก ได้แก่ โรคกระเพาะอาหาร โรคของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีการติดเชื้อ ที่หลอดลม หรือ ปอด โรคทางระบบอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ซึ่งมีกลิ่นจากสารคีโตนในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับนำตาลได้ อาหารบางชนิดที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น กระเทียม หรือ หัวหอม

3.การป้องกันกลิ่นปาก แปรงฟัน ทำความสะอาด ในช่องปาก สม่ำเสมอ อย่าให้เศษอาหารตกค้างตามซอกฟันซึ่งจะบูดเน่า และทำให้เกิดกลิ่น แปรงลิ้นด้วยเพื่อช่วยลดฝ้าขาวที่ลิ้น หากมีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบ มีหินปูน ก็ควรได้รับการรักษา กรณีใส่ฟันปลอมถอดได้ ให้ถอดฟันปลอมทำความสะอาดหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง และให้ถอดฟันปลอมแช่น้ำในตอนกลางคืน