แบบฟอร์มส่งตัว

Referring Form

ใช้ในการเก็บประวัติคนไข้ และการบอกตำแหน่งที่ต้องการสำหรับการ X-Ray เพื่อให้การ X-Ray เป็นไปตามที่แพทย์ต้องการ โดย ใบ referring formสามารถ Download ได้ จากลิงค์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการส่งตัวคนไข้ในการ X-Ray CT-Scan

DOWNLOAD Referring Form