รากเทียมผลิตมาจากวัสดุชนิดใด

รากเทียมผลิตมาจากวัสดุชนิดใด

 

               ราก เทียมผลิตจากโลหะไททาเนียมบริสุทธ์หรือโลหะผสมไททาเนียม ซึ่งมีไททาเนียมสูงถึง 90% เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถเข้ากับเนื้อเยื่อของร่างกายได้อย่างดี บางชนิดมีการพ่นเคลือบด้วยไฮดรอกซีอะพาไทท์  เพื่อให้สามารถยึดกับเซลล์ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ