นอนกัดฟัน

การนอนกัดฟันหมายถึงการกัดเน้น หรือเคี้ยวระหว่างฟันกับฟัน ซึ่งไม่ใช่การบดเคี้ยวอาหารตามปกติ เกิดขึ้นได้ในขณะนอนหลับ อาจเกิดขึ้นโดยมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็ได้

ลักษณะอาการเมื่อนอนกัดฟัน อาจพบลักษณะอาการดังต่อไปนี้ได้

1. ฟันสึก เป็นรอยมันวาว
2. ฟันโยก เนื่องจากมีแรงกดที่ฟันมากกว่าปกติ
3. ฟันหัก ฟันแตก
4. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บริเวณใบหน้า แก้ม หน้าหู และต้นคอ
5. อาจมีเสียงคลิ๊กที่บริเวณข้อต่อขากรรไกรเวลาอ้าหรือหุบปาก
สาเหตุของการนอนกัดฟัน
1. ปัญหาจากฟัน เช่นฟันซ้อนเก สบกระแทก ฟันโยก หรือ เป็นโรคปริทันต์
2. ปัญหาจากความเครียด ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ความผิดหวัง
3. สาเหตุมาจากระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ได้รับการกระทบกระเทือนที่สมอง หรือเป็นโรคพาร์กินสัน
วิธีการรักษา
1. พบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขกรณีสาเหตุจากฟัน เช่น กรอลดการสบกระแทก ใส่เฝือกสบฟัน (ช่วยกระจายแรงการกัดสบ)
2. การลดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและกล้ามเนื้อด้วยการประคบ การบริหาร การออกกำลังกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร