ขั้นตอนการใส่รากเทียม

ขั้นตอนการใส่รากเทียม

  1. การ ประเมินผู้ป่วยและการวางแผนการรักษา โดยจะประเมินทั้งการตรวจทางคลินิกแบบจำลองฟันและภาพถ่ายรังสี ทันตแพทย์จะประเมินขนาดความหนา   ความหนาแน่น ลักษณะกระดูกและความผิดปกติของกระดูกในตำแหน่งที่จะฝังรากเทียม  พิจารณาความกว้างและความสูงของช่องว่างที่จะใส่ฟัน พิจารณาว่าการฝังรากเทียมจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างสำคัญใดในช่องปากหรือไม่ ในปัจจุบัน  มีการใช้ภาพถ่ายรังสี 3 มิติ (Dental  CT  Scan) เป็นข้อมูลสำคัญในพิจารณาในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมมากขึ้น เพื่อความถูกต้องแม่นยำ และช่วยเพิ่มความสำเร็จในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม
  2. การทำ ศัลยกรรมเพื่อใส่รากเทียม ขั้นตอนนี้ ทันตแพทย์จะใส่รากเทียมลงในกระดูกขากรรไกร และรอดูอาการประมาณ 3-4 เดือน ว่ามีการยึดกันระหว่างรากฟันเทียมกับกระดูกขากรรไกรหรือไม่ หากมีการยึดกันอย่างสมบูรณ์ จะทำศัลยกรรมเพื่อใส่รากฟันเทียมส่วนที่ 2 ที่จะเป็นส่วนต่อจากรากฟันเทียมส่วนที่อยู่ในกระดูกขากรรไกร และเพื่อรองรับฟันปลอมที่จะใส่ในช่องปาก
  3. การทำฟันปลอมที่รองรับด้วยรากเทียมและเป็นฟันที่ใช้บดเคี้ยว หรือเพื่อความสวยงามในช่องปาก
  4. การกลับมาตรวจเป็นระยะๆ เพื่อประเมินสภาพเนื้อเยื่อรอบรากเทียม อาการเจ็บปวดที่อาจเกิดขึ้น หรือความผิดปกติใดๆที่เกิดขึ้นได้