การดูแลรักษารากเทียม


ผู้ป่วยต้องรักษาความสะอาดในช่องปากตามปกติ อาจต้องใช้อุปกรณ์เสริมทำความสะอาด และกลับมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูความผิดปกติเป็นระยะ